สถานบำบัดโรคผิวหนังวัดมกุฏกษัตริยาราม
กรมควบคุมโรค
ติดต่อเรา (Contact Us)

สถานบำบัดโรคผิวหนังวัดมกุฏกษัตริยาราม

วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ถนน ประชาธิปไตย แขวง บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เบอร์โทรศัพท์ : 02-2823554-5

Fax : 02-2823556

Email me at : spn.watmakut@gmail.com

follow me on : Facebook